Paradokserne står i kø i mentaltræning.

I 2008 prøvede jeg for første gang spillet “Mindball”. Det handler i al sin enkelhed om at flytte en kugle til modstanderens ende af bordet ved at slappe af og dermed sende hjernen i “alfa-mode”. Det er den tilstand, vi befinder os i, når vi er mentalt afslappede, og som kan aflæses via Elektroencefalografi (EEG). Når vi er vågne, opmærksomme og reflekterende, stiger aktiviteten i hjernens neuroner, og vi befinder os dermed i “beta-mode”. I Mindball aflæser en computer hjernebølgerne via et pandebånd og sender data til en slæde under bordet, der påvirker placeringen af den magnetiske kugle ovenpå bordet.

No alt text provided for this image

I Mindball er det derfor sådan, at jo mere mentalt afslappet man er, jo længere væk kommer kuglen. Paradokset her er, at hvis man bliver opmærksom på, hvor kuglen befinder sig eller begynder at overveje, hvordan kuglen kan komme væk, så går hjernen i beta-mode. Så hvis man begynder at tænke “jeg vinder, jeg vinder…”, ja så vinder man højst sandsynligt ikke. Kan man derimod give slip på alle tanker, vil kuglen bevæge sig hen til målet i modstanderens ende.

De samme paradoksale udfordringer oplever mange, når de begynder at arbejde med mindfulness, meditation og afslapningsøvelser. Det kan være vanskeligt at skrue ned eller helt slukke for tankestrømmen – særligt når vi er allermest opsat på det.

Hvorfor overhovedet være interesseret i at komme i alfa-mode? Fordi det er i den tilstand, vi allerbedst forestiller os noget, visualiserer, skaber indre opmærksomhed – både mentalt og fysisk. Det er i den tilstand, vi kan arbejde mere frit, end når vi har rationaliteten til at vurdere og evaluere tanker og indtryk. Det svarer til, at du lader den indre dommer holde pause for en stund, så du kan lade ideer, muligheder, visioner folde sig ud – uden at de bliver dømt ude af tankemønstre som “det-har-vi-prøvet-før” og “hvordan-skal-det-kunne-lade-sig-gøre”.

Hvis vi træder endnu et skridt tilbage, så kan vi spørge os selv: Hvad skal vi i den tilstand af indre opmærksomhed? I det daglige er vi og vores hjerne travlt beskæftiget med at skabe resultater, løse opgaver, få to-do listerne tjekket af. Men hvornår er det, at vi giver os selv mulighed og rum til at undre os, overveje om det kan være på en anden måde og dermed invitere nye perspektiver inden for? Den nu afdøde indiske katolske præst, Anthony De Mello, beskrev ganske godt den udvikling, mange af os oplever i voksenlivet:

When we start off in life, we look at reality with wonder, but it isn’t the intelligent wonder of the mystics; it’s the formless wonder of the child. Then wonder dies and is replaced by boredom, as we develop language and words and concepts. Then hopefully, if we’re lucky, we’ll return to wonder again.

Anthony de Mello, fra essayet “The Eyes of a Child”.

At undre sig, og give plads til at lade den undren folde sig ud, er efter min erfaring en lige så sjælden handling som at søge stilheden i vores fortravlede hverdag. Mange af vores handlinger sker per automatik, hvilket hjernen også er indstillet på. Den optimerer og mønstergenkender, så vi ikke skal tænke over hver en handling. Men nogle gange kan der være brug for at stoppe op og give sig selv en tænkepause.

Hvis du giver dig selv lov til at overveje, hvor ofte du tillader din undren at folde sig ud, og hvor ofte du søger stilheden, velvidende at det vil være godt for dit velbefindende, så er det endnu et af paradokserne, du sandsynligvis lever med. Vi ved godt, at noget ville være godt for os, men vi får det ikke lige gjort.

Mentaltræning og hypnose

No alt text provided for this image

Når jeg bruger begrebet “mentaltræning”, så skal jeg ofte knytte lidt flere ord på, for at dem, jeg taler med, er med på, hvad jeg mener. Jeg siger noget om sportsfolk, selvhypnose, hypnoterapi, NLP, og det kunne jeg også godt gøre her. Men jeg vil i stedet fokusere på, hvordan mentaltræning foregår og opleves.

Mentaltræning har at gøre med hypnose, da det er de samme teknikker og den samme tilstand, man ønsker at befinde sig i. Hypnoterapi forudsætter at klienten er i hypnose eller trance, som svarer til hjernens alfa-mode. Trancetilstanden fordrer at man fokuserer på én primær ting. Det kan for eksempel være, at du ønsker at forstå dine handlemønstre og skabe mulighed for at kunne handle på en ny måde i en tilsvarende situation i fremtiden. Når du er i trancetilstanden inviterer du muligheden for, at du kan have det på en anden måde og handle på en anden måde med ind. Du udvider så at sige dine handlemuligheder, eller du forfiner dine handlemuligheder, hvis der er noget, du ønsker at gøre anderledes.

Trancetilstanden opnås ved at skabe et mentalt fokus. Når der sidder en mentaltræner ved siden af, vil vedkommende bruge simple teknikker, ord, sætninger, som hjælper til at opnå den tilstand af fokus. Det samme kan opnås via en indspilning, som afspilles i høretelefoner med lukkede øjne i behagelige og uforstyrrede omgivelser. Tilstanden kender vi alle, for oplever den måske flere gange om dagen, når vi dagdrømmer. Vi glemmer alt omkring os, blikket bliver måske tunnelagtigt. Vi er fokuserede – uden at det nødvendigvis har at gøre med mentaltræning. Det er blot tilstanden, der er den samme. Vi er i alfa-mode.

Afslapning… at træne at sætte tempoet ned og vende tilbage til en naturlig tilstand

Der er to grundlæggende afslapningsformer, der bør trænes, når du ønsker at arbejde med mentaltræning: fysisk afslapning og mental afslapning – gerne i den rækkefølge. Den fysiske afslapning kan indfinde sig ved forskellige metoder. En af de mest enkle er at lukke øjnene og lade opmærksomheden bevæge sig gennem kroppen og afsætte et spor af afslappethed. Det er nogle helt enkle teknikker, der tages i brug. Det kan være anvendelse af åndedrættet og at sige til sig selv: “Når jeg ånder ud, giver jeg slip på alle unødige spændinger”. Nogle kender måske body scanning fra mindfulness, hvor kroppen gennemgås del for del. Det er endnu en teknik ud af mange mulige.

Det vigtige her er, at vi har hver vores teknik, som ofte hænger sammen med, hvordan vi orienterer os: visuelt, auditivt eller kinæstetisk. Nogle kan derfor have brug for at forestille sig afslapning via billeder, andre via lyde, og andre igen via følesansen. Jeg havde engang en klient, som havde svært ved at komme i trance, indtil vi ved fælles hjælp fandt ud af, at hun kunne genkalde sig følelsen af at glide ned i et badekar og lade sig omslutte af det varme vand. Mere skulle der ikke til – så var hun i trance.

Den mentale afslapning kalder også på enkle metoder. På det tidspunkt, hvor du oplever at være fysisk afslappet, er det brugbart, at den mentale afslapning kan ske uden for mange tankeaktiviteter. Det handler så at sige om at bevare alfa-tilstanden uden at skabe for meget hjerneaktivitet og dermed gå i beta-mode. Som i Mindball-spillet er der altså brug for at give slip på tankerne uden at tænke. Selvom det måske kan lyde vanskeligt, så kan det optrænes med nogle simple øvelser.

Det er en god ide at aftale med dig selv på forhånd, hvad der symboliserer afslappet tilstand for dig. Det kan for eksempel være tallet 1, og du tæller derfor langsomt ned fra 5 eller 10. Inden da fortæller du dig selv, at for hver gang tallet bliver mindre, kan du slappe endnu mere af og give slip på de sidste tanker. Når du når tallet 1 kan du være så mentalt afslappet, som det er muligt. Det kan være, at du ønsker at være endnu mere afslappet. Det kan også godt lade sig gøre – ved at træne det. Så hvis du ikke oplever at være så afslappet som forventet de første gange, er det min erfaring, at du vil opnå det med lidt ekstra træning.

I den afslappede tilstand

Hvis du spoler tilbage til inden afslapningen begyndte, så handler mentaltræning om at foretage nogle forandringer, lære og aflære, åbne for muligheder, invitere nye perspektiver inden for. Det er den intention, du skal gøre klar, inden du begynder. Hvad er det, du ønsker at arbejde med? Det kan være, at du ønsker at overholde aftaler, du indgår med dig selv. Måske oplever du, at du ikke får ført de gode intentioner ud i livet, selvom du meget gerne vil. Et godt sted at starte er at arbejde med at forstå, hvorfor aftalerne ikke overholdes. Det kan du have mange rationelle forklaringer på, og netop derfor er det godt at komme i den afslappede tilstand, give slip på rationaliteten, fokusere på det der er udfordringen og invitere nye muligheder til at hjælpe med at skabe forandringen.

Fokus. Slap af. Fokus.

Det er meget af det, som mentaltræning handler om. Skab et fokus på hvad der skal arbejdes med. Fokuser på at slappe af. Slap af fysisk og mentalt. Fokuser på arbejdet i trancetilstanden.

Hvordan føles det så at være i den tilstand? De fleste beskriver det som, at de er mere vågne end vågne, og at alting er muligt, når rationaliteten er skruet ned.

Hvis du ønsker en forsmag på fysisk og mental afslapning, så kan du finde mange gode indspilninger på nettet, ligesom der findes mange gode mentaltrænere og terapeuter. Her er i al beskedenhed mit bud på to korte indspilninger til afslapning (findes også på Spotify og hvor du henter dine podcasts):